ES projektai

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Stiklita“ 2020 m. liepos 2 d.  pradėjo įgyvendinti projektą „Dizainas LT“. Šio projekto įgyvendinimo tikslas yra investuoti į unikalius įmonės gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų/paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0096 „Dizainas LT“.

Projekto finansavimas – 29 568 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. liepos 2  d. iki 2022 m. sausio 1 d.

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Stiklita“ 2019 m. balandžio 25 d.  pradėjo įgyvendinti projektą „Saugaus  stiklo gaminių apdirbimo technologijų diegimas siekiant padidinti įmonės veiklos efektyvumo ir darbo našumo rodiklius“. Šiuo projektu siekiama įsigyti stiklo pjovimo ir apdirbimo įrangą su skaitmeninimo technologijomis,  kurios leis padidinti įmonės darbo našumą bei konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose. Moderni įranga leis sumažinti gamybos sąnaudas, bus efektyviau naudojami gamybos resursai bei pradėti taikyti pažangūs sprendimai stiklo apdirbimo  srityje.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto finansavimas – 505748 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. balandžio 25  d. iki 2021 m. rugpjūčio 24 d.