Under vår Glass Processing-svit erbjuder vi glashärdning - en kritisk process som avsevärt förbättrar glasets motståndskraft och även säkerhetsfunktioner.

Om processen

Glashärdning är en värmebehandling som förstärker glasets motståndskraft mot stötar. Efter härdning uppvisar glaset en ökad styrka, och är 5-6 gånger mer robust jämfört med dess ohärdade tillstånd.

En anmärkningsvärd säkerhetsfunktion hos härdat glas är dess mönster; det splittras i små, matta fragment, vilket avsevärt minskar risken för skador.

 *Tänk på att när glaset väl genomgår härdningsprocessen kan det inte längre utsättas för skärning eller andra former av modifieringar.

Glashärdningstjänster

Glashärdning är en värmebehandling som förstärker glasets motståndskraft mot stötar. Efter härdning uppvisar glaset en ökad styrka, och är 5-6 gånger mer robust jämfört med dess ohärdade tillstånd.

En anmärkningsvärd säkerhetsfunktion hos härdat glas är dess mönster; det splittras i små, matta fragment, vilket avsevärt minskar risken för skador.

 Observera att när glaset väl genomgår härdningsprocessen kan det inte längre utsättas för skärning eller andra former av modifieringar.

Härdat glas finns i omfattande tillämpningar samt i olika industrier på grund av dess ökade styrka och säkerhetsegenskaper. Fordonsindustri, möbeltillverkning, byggindustri (skiljeväggar, duschväggar, dörrar, terrasser, skärmtak, räcken, montrar, byggnadsfasader).