Trådarmerat glas tillverkas med ett metallgaller integrerat i det under tillverkningsprocessen. Denna typ av glas ger både ger och skyddande funktioner. I händelse av att de går sönder, fångar metallgallret upp glasfragmenten, vilket förhindrar att de sprids. Det används också i miljöer där brandskydd är viktigt, eftersom det erbjuder anmärkningsvärt motstånd mot brand, giftiga gaser och även rök.

På begäran finns tonade varianter av armerat glas.

Bearbetningsalternativ

  • Skärande
  • Fräsning
  • Borra hål

Glasmått: 6 mm tjocklek; storlek 2040×2550 mm.

Användning

  • Dörrar
  • Skiljeväggar

Liknande glas