Från unika designprojekt till storskaliga arkitektoniska satsningar kräver varje projekt ett unikt tillvägagångssätt, särskilt när man integrerar glaselement. På Stiklita utmärker vi oss i att skapa skräddarsydda glaslösningar som passar perfekt in i dina specifika krav. Här beskriver vi vår grundliga process som säkerställer att din vision kommer till liv:

Förstå dina behov

I början fördjupar vi oss i din vision och projektspecifikationer under en omfattande konsultation. Här fokuserar vi på produktdesign, dimensioner och andra relevanta detaljer, vilket säkerställer att vi förstår nyanserna i ditt projekt för att leverera en lösning som speglar dina ambitioner.

Designa din lösning

Efter att ha fått en djup förståelse för dina behov använder våra designexperter sin omfattande kunskap om glasegenskaper och designprinciper för att skapa en lösning som harmoniserar funktionalitet och estetik. Detta kan innebära att välja rätt typ av glas och beläggningar eller att hitta en design som förkroppsligar din vision perfekt.

Glasproduktion

Efter designritningen inleder vi tillverkningsfasen med hjälp av modern teknik kan vi manipulera glas på olika sätt för att uppnå det förväntade resultatet. Detta inkluderar en exakt skärning, nödvändig bearbetning som härdning eller laminering och inkorporering av dekorativa element eller beläggningar.

Kvalitetssäkring

Kvalitet är kärnan i vår verksamhet när den väl är tillverkad genomgår varje glasprodukt en noggrann  kvalitetskontroll för att säkerställa att den överensstämmer med våra höga standarder och dina specifikationer. Detta steg säkerställer att eventuella problem åtgärdas innan du fortsätter till installationsfasen.

Installation och underhåll

Det sista steget innebär en noggrann installation av vårt erfarna team vilket garanterar både säkerhet och en felfri finish. Efter installationen vägleder vi dig om optimala underhållsmetoder för att behålla glasets i toppskick en lång tid framöver tiden.

På Stiklita är vi stolta över att leverera personliga lösningar som tillgodoser varje kunds unika behov. Vår end-to-end-tjänst, från första konsultation till eftervård, garanterar en smidig resa och en slutprodukt som förkroppsligar din vision. Oavsett om du tänker dig en skräddarsydd detalj för ett bostadsprojekt eller behöver omfattande lösningar för en kommersiell installation, är vi redo att ge vår expertis och engagerade service. Anförtro ditt projekt till oss och upplev utmärkelsen för våra skräddarsydda glaslösningar.